نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
برگزاري نشست هم انديشي سمن هاي فعال در منطقه زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب پيرامون اجراي پروژه توانمندسازي زنان توسط انجمن ملي زنان كارآفرين كشور

طرح ملی توان افزائی زنان با رويکرد کسب و کار و کارآفرينی در قالب همايشی سه روزه ازتاريخ 19 الي 21 تيرماه در سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی...

جلسه كارگروه تخصصي زنان وخانواده درتاريخ 97/3/23 برگزارگرديد. دراين جلسه خسروي مديركل امورزنان وخانواده گفت : سندارتقاء وضعيت زنان توسط دانشگاه رازي دردست...

جلسه درتاريخ 23ارديبهشت ماه برگزارگرديد. درآغازجلسه خسروي مديركل امورزنان وخانواده ضمن گراميداشت سالروز آزادسازي خرمشهر،روزمقاومت ،ايثاروپيروزي هدف ازتشكيل...


دراين كارگاه كه به مدت 5 روز از تاريخ 97/02/15 لغايت 97/02/19  در محل كانون فرهنگي اجتماعي زنان كرمانشاه برگزار مي گردد تعداد 25 نفر از اعضاي تشكل هاي...

ششمين جلسه كارگروه تخصصي زنان وخانواده با دستوركار نحوه اجراي طرح تدوين سندارتقاء وضعيت زنان وخانواده استان برگزارگرديد

دراين جلسه مجري طرح دكترقلي پوراستاديارجامعه شناسي دراجراي مصوبات جلسه قبل مسائل ومشكلات استان را درقالب شاخص هاي اولويت دار به منظور بررسي دركارگروه تخصصي...

اولين جلسه كارشناسي تدوين سندارتقاء وضعيت زنان وخانواده استان باحضوردكترقلي پورمعاون محترم پژوهشي دانشكده علوم اجتماعي وعضو صاحب نظركارگروه تخصصي زنان...

در اين دوره كه با همكاري اداره كل استاندارد و دفتر امور زنان و خانواده استانداري برگزار شد ژيلا دارابي پوركلهر معاون اداره كل استاندارد و مدرس دوره مطالبي...