نسخه آزمایشی
Menu

بحث و تبادل نظر پيرامون طرح هاي قابل اجرا توسط سمن هاي غيردولتي در حوزه رنان و خانواده

نشست (3)

در نشستي كه در تاريخ 1398/1/18 با حضور معاون فرماندار سرپل ذهاب در دفتر مدير كل امور زنان و خانواده برگزار گرديد به بحث و تبادل نظر پيرامون طرح هاي قابل اجرا توسط سمن هاي غيردولتي در حوزه زنان و خانواده به منظور كاهش آسيب هاي اجتماعي پرداخته شد.