نسخه آزمایشی
Menu

بحث و بررسي پيرامون تفاهم نامه چهارجانبه همكاري هاي مشترك توانمندسازي زنان سرپرست خانوار استان كرمانشاه در قالب شركت تعاوني

نشست (2)

در تاريخ 1398/1/18 نشستي با حضور مدير امور شعب بانك توسعه تعاون و تعدادي از همكاران ايشان در دفتر مدير كل امور زنان و خانواده به منظور بررسي روند اجراي تفاهم نامه في مابين و ساير امورات مربوطه برگزار و بر لزوم پيگيري موارد مطروحه تأكيد شد.