نسخه آزمایشی
Menu

برگزاري كارگاه آموزشي طرح ملي توان افزايي و ارتقاي تاب آوري اجتماعي در جوامع محلي ويژه مربيان

طرح تاب آوري

دراين كارگاه كه به مدت 5 روز از تاريخ 97/02/15 لغايت 97/02/19  در محل كانون فرهنگي اجتماعي زنان كرمانشاه برگزار مي گردد تعداد 25 نفر از اعضاي تشكل هاي غيردولتي استان آموزش هاي لازم را در مبحث تاب آوري دريافت مي كنند .

 

مرحله دوم اين طرح قرار است در 33 محله در سطح استان جهت زنان و خانواده ها برگزار و تعداد 1001 نفر به مدت 60 ساعت آموزش ببينند.