نسخه آزمایشی
Menu

دیدار شورای مرکزی انجمن روزنامه نگاران زن کرمانشاه با مدیرکل امور بانوان استانداری

ديدار

دیدار شورای مرکزی  انجمن روزنامه نگاران زن کرمانشاه با مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 در محل دفتر امور زنان و خانواده استانداری برگزار شد که طی آن، طرفین بر همکاری و تعامل هرچه بیشتر، تصریح کردند.

در این دیدار ، همچنین گزارشی از مشکلات زنان روزنامه نگار توسط خانم جواهری دبیر انجمن روزنامه نگاران در استان، ارائه شد.

 

در این دیدار که بر تداوم آن نیز تاکید گردید و باتوجه به اهداف و وظایف انجمن روزنامه نگاران زن که هم صنفی است و هم سیاسی، مقرر گردید که تعامل و همکاری موثری در بحث زنان فعال استان و خصوصا زنان روزنانه نگار و نویسنده، صورت پذیرد که این تعامل و همکاری، در قالب برنامه های اجرایی و عملیاتی محقق خواهد گردید.