نسخه آزمایشی
Menu

دوره آموزش "آشنايي با استاندارد و مهارت هاي زندگي" ويژه نمايندگان امور بانوان ادارات برگزار گرديد .

دوره آموزشي

در اين دوره كه با همكاري اداره كل استاندارد و دفتر امور زنان و خانواده استانداري برگزار شد ژيلا دارابي پوركلهر معاون اداره كل استاندارد و مدرس دوره مطالبي درخصوص تاريخچه سازمان ملي استاندارد بيان نمودند. در ادامه ايشان مباحثي دررابطه با تعريف استاندارد، اهداف استانداردسازي، منافع استاندارد سازي و ...  ارائه دادند.