نسخه آزمایشی
Menuدوره آموزشي (1)


برگزاري دوره آموزشي آسيب هاي اجتماعي فضاي مجازي توسط دفترامور زنان و خانواده

برگزاري دوره آموزشي باعنوان " آسيب هاي اجتماعي فضاي مجازي " توسط دفترامور زنان وخانواده با همكاري معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان درتاريخ 97/9/14 باحضور همكاران استانداري وفرمانداريهاي تابعه درمحل سالن شهداي دولت استانداري برگزارگرديد . دراين دوره آموزشي جناب سروان نجفي ضمن آشنایی کامل مخاطبان با آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی - راهکارها و رهنمودهای لازم را در خصوص چگونگي استفاده درست ازاين فضاها به منظور امنیت بيشترشبکه‌های مجازی بيان نمودند، ايشان درادامه افزودند: با آگاهي وآموزش هاي لازم مي توان از بروز بسياري از مشکلات ناخواسته برای خود و خانواده‌ يشان جلوگیری نمايند. درپايان به سئوالات شركت كنندگان پاسخ داده شد.