نسخه آزمایشی
Menu

جلسه هماهنگی اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ساکن در سکونتگاه های غیررسمی برگزار گردید.

جلسه (23)

در این جلسه که با حضور مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای، رابط استانی موسسه کاردوک و نماینده دفاتر تسهیلگری استان برگزار گردید دکتر فهیم، مدیرکل امور زنان و خانواده اظهارنمود که پیرو تفاهم نامه سه جانبه فی مابین سازمان اجتماعی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فنی و حرفه ای کشور با موضوع اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی، با توجه به پیگیری ها و بازدیدهای بعمل آمده توسط دفتر امور زنان و خانواده بعنوان ناظر طرح مواردی مشاهده شده و هدف از برگزاری جلسه را رایزنی به منظور رفع مشکلات و تسهیل در روند اجرای طرح بیان نمود.