نسخه آزمایشی
Menu

جلسه هم اندیشی پیرامون نحوه همکاری در راستای توانمندسازی زنان مناطق زلزله زده استان برگزار شد .

جلسه با كارآفرينان

در این جلسه که با حضور اعضاء انجمن ملی زنان کارآفرین و جمعی از کارآفرینان زن استان برگزار گردید فخرالسادات محتشمی پور رئیس هیات مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین با اشاره به فعالیت های انجمن اظهار نمود که پس از زلزله آبان ماه سال 96 با هدف توانمندسازی اقتصادی زنان سفرهایی را به این مناطق داشته اند و پس از شناسایی و نیازسنجی های انجام شده سه روستا بعنوان پایلوت انتخاب شده و اقداماتی در راستاي توانمندسازي بانوان اين روستاها انجام گرفته است .