نسخه آزمایشی
Menu

جلسه بحث و بررسي پيرامون مسائل و مشكلات زنان كارآفرين برگزار گرديد.

جلسه با زنان كارآفرين

فهيم مديركل امور زنان و خانواده در جلسه اي كه با حضور زنان فعال اقتصادي و كارآفرين برگزار گرديد با اشاره به نقش موثر بانوان کارآفرین در ایجاد اشتغال هدف از برگزاري جلسه را شناسايي مسائل و مشكلات حوزه كارآفرينان بيان و افزود كه رفع مشکلات و معضلات این قشر جامعه در توسعه اقتصاد و اشتغال زایی اثربخش خواهد بود.

مديركل امور زنان و خانواده  اظهار داشت مسائل دسته بندي و در جلسه اي كه با حضور استاندار محترم و مديران ارشد دستگاههاي اجرايي استان برگزار مي گردد مطرح و رسيدگي خواهد شد .

از عمده موارد مطرح شده : اعضا به نبود نمايشگاه و بازارچه براي عرضه و فروش محصولات، عدم اطلاع رساني و تبليغات مناسب براي معرفي محصولات توليدي استان ، عدم همكاري مطلوب دستگاههاي ذيربط و ... اشاره كردند. تا انتخابات