نسخه آزمایشی
Menuبازديد (6)


بازديد از كارگاه آموزشي توان افزايي و ارتقاي تاب آوري اجتماعي در جوامع محلي در شهرك رسالت

      فهيم مديركل امور زنان و خانواده روز سه شنبه مورخ 97/5/16 از كارگاه آموزشي "توان افزايي و ارتقاي تاب آوري اجتماعي در جوامع محلي " شهرك رسالت شهر كرمانشاه  بازديد كرد .

 

      اين كارگاه با تسهيلگري لادن جلالوند در مسجد نوري المهدي اين شهرك برگزار مي شود .تا انتخابات