نسخه آزمایشی
Menu

عيادت مدير كل دفتر امور زنان و خانواده استانداري از بخش زنان بيمارستان امام رضا (ع) كرمانشاه

بازديد (27)

مدير كل امور زنان و خانواده استانداري در روز سه شنبه مورخ 1398/1/20 با حضور در بيمارستان امام رضا (ع) از زنان بستري شده در بخش زنان‘ عيادت و دلجويي نموده و به بررسي مسائل و مشكلات آنان پرداخت .