نسخه آزمایشی
Menu

بازدید از دفتر تسهیلگری محله مراد حاصل

بازديد (25)

در روز پنج شنبه مورخ ۲۵ بهمن مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده از دفتر تسهیلگری محله مراد حاصل بازدید بعمل آورد و زنان آن محله مسائل و مشکلات خود را با ایشان در میان گذاشتند .

 

دكتر فهيم مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری بر پیگیری مسائل و مشکلات عنوان شده تاکید نمودند