نسخه آزمایشی
Menuبازديد (19)


سفر جناب آقاي اكباتاني مديركل هماهنگي امور بانوان نهاد رياست جمهوري به كرمانشاه وشهرستان سرپل ذهاب

در روز سه شنبه مورخ 97/9/13  با هماهنگي هاي بعمل آمده دفتر امور زنان وخانواده استانداري  بازديد ميداني مديركل هماهنگي امور بانوان نهاد رياست جمهوري به منظور بررسي وتهيه گزارش دوتفاهم نامه في مابين معاونت امور زنان وخانواده ونهاد رياست جمهوري با سازمانهاي غيردولتي ازكرمانشاه وشهرستان سرپل ذهاب انجام شد .  

مديركل هماهنگي اموربانوان نهاد رياست جمهوري جناب آقاي اكباتاني با همراهي فرماندار شهرستان سرپل ذهاب از روند فعاليت هاي سمن هايي كه داراي موافقت نامه ويا تفاهم نامه براي توانمندسازي زنان ودختران وكودكان درمناطق زلزله زده ازحوزه بانوان وزرارت كشور بودند بازديد بعمل آورند.درادامه جلسه اي به همين منظور در فرمانداري سرپل ذهاب با حضور مديركل هماهنگي امور بانوان نهاد رياست جمهوري وسازمانهاي غيردولتي ونهادهاي مدني فعال درحوزه زنان تشكيل گرديد كه فرماندارشهرستان سرپل ذهاب توضيحاتي را پيرامون وضعيت شهرستان اعم ازساخت وساز - اسكان -مسائل بهداشتي - مشاركت سازمان هاي مردم نهاد دربحث پيشگيري وكاهش آسيب هاي اجتماعي ارائه نمودند. درپايان درخصوص مسائل ومشكلات منطقه بحث وبررسي شد.