نسخه آزمایشی
Menu
تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد

رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمان های مردم نهاد با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط

تا انتخابات