Menu

کودکان و نوجوانان کرمانشاهی با مفاخر فرهنگی استان خود آشنا می شوند

کودکان و نوجوانان کرمانشاهی با مفاخر فرهنگی استان خود آشنا می شوند


با هدف آشنایی اعضا با هنرمندان بنام کرمانشاهی، اداره کل کانون استان کرمانشاه اقدام به دعوت از هنرمندان برای حضور در مراکز کانون می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، «مهناز فتاحی»، مدیرکل کانون این استان گفت: با هدف آشنایی اعضای مراکز کانون پرورش فکری با مشاهیر و هنرمندان بنام این استان، از این هنرمندان برای حضور در مراکز کانون دعوت می کند.

فتاحی با اشاره به اینکه معرفی درست دستاوردهای تاریخی، فرهنگی و هنری استان کرمانشاه به کودکان و نوجوانان، یکی از مهمترین دغدغه های ما در کانون پرورش فکری است، افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته در این اداره کل، ضمن دعوت از هنرمندان مطرح کرمانشاهی برای حضور در مراکز کانون استان، به دیدار برخی از این هنرمندان  نیز که به علت بیماری و کهولت سن، توانایی حضور نداشته باشند، خواهیم رفت.

مدیرکل کانون استان کرمانشاه همچنین گفت: ظرفیت های فرهنگی در استان کرمانشاه، بسیار فراوان است و معرفی این داشته های گرانبهای فرهنگی به نسل کودک و نوجوان، از وظایف مسولان فرهنگی است و کانون پرورش فکری به سهم خود سعی دارد در این زمینه، به اجرای برنامه های فرهنگی متناسب بپردازد.

وی افزود: برنامه فرهنگی معرفی بزرگان فرهنگی استان کرمانشاه، به زودی با دعوت از هنرمندان بنام و به میزبانی مراکز کانون این استان برگزار می شود.