Menu

ترویج فرهنگ کتابخوانی از ایجاد روزمرگی در جامعه جلوگیری می‌کند

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار کرمانشاه: ترویج فرهنگ کتابخوانی از ایجاد روزمرگی در جامعه جلوگیری می‌کند


معاون سیاسی استانداری کرمانشاه گفت: اگر مشکلات جاری ما را از جنبه های بنیادی غافل می کند کتابخوانی می تواند فرآیندی به وجود آورد که روزمرگی را جبران کند.

يوسف شاه حسینی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب اظهار داشت: روی آوردن به بستر کتاب و کتابخوانی می تواند روح و روان اهل قلم را آرامش ببخشد. وی وضعیت کتاب و کتابخوانی در حامعه را قابل تامل دانست و افزود: خواندن آغاز دانایی و دانایی سرآغاز فرزانگی است.

معاون امنیتی سیاسی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: اگر مشکلات جاری ما را از جنبه های بنیادی غافل می کند کتابخوانی می تواند فرآیندی به وجود آورد که روزمرگی را جبران کند.

 وی یکی از معیارهای مهم سنجش بالندگی جامعه را میزان نشر کتاب در آن جامعه دانست و گفت: با وجود این همه ترقی در دنیا اما تا کنون هیچ ابزاری نتوانسته جایگزین کتاب و کتابخوانی شود.شاه حسینی گفت: کتاب اندیشه ساز است و این کارسازی کتاب هنوز در نزد اهالی فکر و اندیشه جایگاه ممتازی دارد.

 معاون سیاسی استانداری کرمانشاه با اشاره به روایات گفت: در اسلام ادبیات دینی جایگاه بالایی برای اهل قلم و دانایی دانسته است. بسیاری از موضوعات در ادبیات دینی از اهمیت کتاب و کتابخوانی سخن گفته است.

 وی افزود: در پیشینه فرهنگی این کشور بر اساس استان تاریخ از نظر کتاب و کتابخوانی ناقل علوم به دنیا بوده و جایگاه والایی دارد.شاه حسینی افزود: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است و رجعت ما مدام باید به ارزشهای فرهنگی مطرح باشد. اگر از یک نگاه آسیب شناسانه نگاه کنیم وضعیت کتاب و کتابخوانی جایگاه مناسبی ندارد.

وی بیان کرد: خلق کتاب نتیجه پژوهش است و مژوهش منجر به نوشتن کتاب می شود. امروزه آمریکا و جتایتکاران این همه مصیبت ها را ایجاد می کنند که جهانخواری کنند و فرصت ارتباط را کم کنند و اگر بتوانیم در مسیر بهره مندی از کتاب و کتابخوانی قرار بگیریم به توسعه و رونق کشور می تواند کمک فراونی شود.

  شاه حسینی افزود: همانگونه که رهبر انقلاب فرمود باید کتابخواتی ۱۰ برابر شود و کاری کنیم که این امر محقق شود و در این زمینه مسئولین باید تلاش مضاهف داشته باشند.