Menu

باید حقوق خانواده و کودک آسیب شناسی شوند

معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداری کرمانشاه: باید حقوق خانواده و کودک آسیب شناسی شوند


معاون سیاسی امنیتی و اجتماعي استانداری کرمانشاه در كارگروه تخصصي زنان و خانواده بر لزوم آسیب شناسی حقوق خانواده و کودک تاکید کرد.

يوسف شاه حسینی در کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان کرمانشاه که با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزار شد، اظهار کرد: این گونه نهادها تذکری برای داشتن نگاه علمی تر و درست تر به خانواده و کودک هستند.

 شاه حسینی اضافه کرد: برای اینکه حقوق خانواده و کودک همواره جاری و ساری باشد باید همه عوامل پیدا و پنهان نقش آفرینی کنند، زیرا رسیدن به این مهم از عهده یک نهاد خاص بر نمی آید.

 معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه با اشاره به لزوم آسیب شناسی حقوق خانواده و کودک عنوان کرد: در این صورت تصویر واضح تری از چالش ها خواهیم داشت و خواهیم توانست در اولویت بندی امکانات موفق تر عمل کنیم.

     مرتضی کوهی معاون امور اجتماعی بهزیستی کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به وجود ۲۹۲ مهدکودک و روستا مهد در استان کرمانشاه بیان کرد: بالغ بر ۲۱ هزار نفر از کودکان استان در این مهدکودک ها و روستا مهدها حضور دارند.

 کوهی اضافه کرد: در استان ۲۰۰ هزار کودک زیر سن دبستان داریم.

 وی با بیان اینکه مدام در حال افزایش تعداد مهدکودک ها و روستامهدها هستیم، گفت: گسترش خدمات مهدکودکی را در برنامه داریم.

 کوهی با اشاره به اهمیت کار روی سمن ها در خصوص مسائل مرتبط با حقوق کودکان، اظهار کرد: کودکان کار و خیابانی نیازمند توجه ویژه هستند.