Menu

لزوم آسیب‌شناسی مدیریت امداد توسط تشکل های مردم نهاد در حوادث

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه مطرح کرد: لزوم آسیب‌شناسی مدیریت امداد در حوادث/بررسی شماره حساب‌های شخصی


مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه با اشاره به مشکلات امداد رسانی به زلزله زدگان توسط تشکل های مردم نهاد، بر لزوم آسیب شناسی در این زمینه تاکید کرد.

🔸مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه با اشاره به مشکلات امداد رسانی به زلزله زدگان توسط تشکل های مردم نهاد، بر لزوم آسیب شناسی در این زمینه تاکید کرد.
🔸علیرضا گودرزی در کارگروه تخصصی سازمان های مردم نهاد مدیریت بحران که در استانداری برگزار شد، ضمن تقدیر از رهبر معظم انقلاب جهت حضور در مناطق زلزله زده گفت: رهبر انقلاب با حضور خود اسباب دلگرمی مردم زلزله زده استان کرمانشاه را فراهم کرد.
🔸مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه افزود: در این حادثه دلخراش استاندار، ارتش، سپاه، سازمان های مردم نهاد و سایر دستگاههای سراسر کشور همت خود را بکار گرفتند.
🔸وی یاددآور شد: این زلزله هرچند باعث از دست دادن تعدادی از مردم شریف در شهرستانهای کرمانشاه شد اما شور و تلاشی در کشور به راه انداخت که همدلی مثال زدنی در کشور و دنیا را رقم زد.
🔸وی با اشاره به احتمال بحران در هر لحظه و نیاز به آمادگی کامل مدیران و مردم اظهار داشت: حدود 45 بلایای طبیعی در دنیا داریم که در کشور ما 35 موردآن به ثبت رسیده است.گودرزی گفت: کشور ما رتبه دهم را به لحاظ بلایای طبیعی در جهان را دارد و مدیریت بحران در این رابطه باید آمادگی مواجهه با آنها را داشته باشد.
🔸وی وظیفه نهادهای مردم نهاد را در مواجهه با بلایای طبیعی سنگین دانست و گفت: این نهادها چه در مرحله اول یعنی پیشگیری مدیریت بحران و چه در مراحل آخر یعنی باز توانی باید پای کار باشند.
🔸گودرزی ادامه داد: متاسفانه ما در زمینه نیاز سنجی و مدیریت بحران مشکل داریم زیرا خود را برای بحران آماده نکرده ایم این در حالی است که کشور ما جز نقاط بحرانی خیز بلایای طبیعی است.
🔸وی نیاز به مدیریت واحد در کمک رسانی توسط سازمان های مردم نهاد به زلزله زدگان را ضروری وبیان داشت: در این راستا باید آسیب شناسی کنیم و با ایجاد یک شبکه از سازمان‌های مردم نهاد یک ساماندهی به این کار بدهیم چرا که ما تا چند ماه دیگر باید این کمک رسانی را ادامه دهیم.
🔸مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه همچنین گفت: از طریق بازرسی استانداری در خصوص افرادی که در این حادثه برای کمک های مردمی به با استفاده از عنوان تشکل ها شماره حساب شخصی اعلام کردند، پیگیر خواهیم شد که مبالغ جمع شده را در چه راستایی هزینه کردند.