Menu

«فردای روشن برای کودکان امروز»در مرکز شماره 14 کرمانشاه برگزار شد

«فردای روشن برای کودکان امروز»در مرکز شماره 14 کرمانشاه برگزار شد


ویژه برنامه «فردای روشن برای کودکان امروز» به میزبانی اداره کل کانون پرورش فکری و با مشارکت امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، دومین ویژه برنامه «فردای روشن برای کودکان امروز» با موضوع آسیب های اجتماعی در مرکز شماره 14 کانون پرورش فکری شهر کرمانشاه برگزار شد.

«مهناز فتاحی»، مدیرکل کانون استان کرمانشاه، با اعلام این خبر افزود: این ویژه برنامه با مشارکت با مشارکت اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه و با هدف دوری کودکان از آسیب های اجتماعی به میزبانی مراکز کانون پرورش فکری اجرا می شود.

فتاحی همچنین گفت: این ویژه برنامه در چند مرحله و در چند مرکز کانون پرورش فکری در سطح شهر و استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

مدیرکل کانون استان کرمانشاه با اشاره به نقش فعالیت های کانون در دوری کودکان و نوجوانان از آسیب های اجتماعی، اظهار امیدواری کرد؛ برگزاری چنین برنامه هایی زمینه ساز رفع ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در میان جامعه شده و بر کاهش این آسیب ها تاثیر ملموسی داشته باشد.

ویژه برنامه «فردای روشن برای کودکان امروز» در طی هفته های آتی در مراکز دیگر کانون پرورش فکری نیز به اجرا در خواهد آمد.