نسخه آزمایشی
Menu

دیدار و ملاقات عمومی فرماندار با مردم شریف کرمانشاه

دیدار و ملاقات عمومی فرماندار با مردم شریف کرمانشاه (2)


مطابق دوشنبه های هر هفته دیدار مردمی(ملاقات عمومی) فرماندار کرمانشاه با مردم شریف شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.

مطابق دوشنبه های هر هفته دیدار مردمی (ملاقات عمومی) فرماندار کرمانشاه با مردم شریف شهرستان کرمانشاه ، دیدار مردمی روز دوشنبه مورخ16/11/96 در محل فرمانداری کرمانشاه با حضور 70نفر از همشهریان برگزار گردید، در این دیدار شهروندان مسائل و مشکلات خود (مساعدت مالی، بررسی مشکلات مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و شهرداری و ...)را با فرماندار مطرح نمودند که پس از بررسی موارد عنوان شده دستورات لازم جهت رسیدگی از طریق دستگاههای زیربط صادر گردید.