نسخه آزمایشی
Menu
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار اعلام کرد ، مشارکت 90 درصدی مردم استان در طرح غربالگری کرونا
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه از مجموع 571 هزار خانوار جمعیت استان 510 هزارو 28 خانوار ،مورد غربالگری گرفته اند تصریح کرد که تا کنون 89/2 از مردم استان کرمانشاه در طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا مشارکت کرده اند.
۱۷ فروردین ۱۳۹۹
همصدایی سازمان های مردم نهاد با شعار ( به جز برای خدمت ، در خانه می مانیم )
ادامه همصدایی سازمان های مردم نهاداستان کرمانشاه برای شکست کرونا با شعار : به جز برای خدمت در خانه می مانیم.
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
نشست نجفی مهر مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با مدیران دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی
استفاده از ظرفیت معتمدین و نهادهای محلی و جلب مشارکت مردم برای مقابله با بیماری " کرونا "
اخبار (آرشیو)

آخرین مطالب