نسخه آزمایشی
Menu

کسب تابعیت در جمهوری اسلامی ایران

شرایط درخواست و اخذ تابعیت

 

 کسب تابعیت در جمهوری اسلامی ایران

 

1-همسر و فرزندان شهدا و جانبازان با گواهی از بنیاد شهید و جانبازان.

 

2-مدافعین حرم ، همسر و فرزندان با گواهی از یگانهای خدمتی.

 

3-فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی به شرط داشتن 18 سال سن ، ثبت ازدواج رسمی والدین .

 

4-اتباع خارجی که به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند.

 

5-اتباع خارجی که در ایران متولد شده اند.

 

شرایط و مراحل تشکیل پرونده تابعیت

 

1-برای خانواده شهدا و مدافعین حرم داشتن گواهی های لازم _ داشتن مدارک اقامتی معتبر_ تکمیل فرم های مربوطه ملصق به عکس ، امضاء و اثر انگشت متقاضی و در نهایت تائید کارشناس و مدیرکل دفتر اتباع استان و ارسال به امور اتباع وزارت کشو ر.

 

2-برای فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی (ماده واحده) داشتن مدرک اقامتی معتبر_ داشتن 18 سال تمام سن _ تائیدیه گواهی ولادت توسط بیمارستان و یا ثبت احوال _ داشتن پروانه ازدواج  و ثبت  رسمی ازدواج  والدین _دریافت احراز هویت از سفارتخانه و یا کنسولگری کشور متبوع متقاضی_ تکمیل فرمهای مربوطه ملصق به عکس ، امضاء و اثر انگشت متقاضی و در نهایت تائید کارشناس و مدیرکل دفتر اتباع استان و ارسال به امور اتباع وزارت کشور.

 

3-برای اتباع خارجی که به امورعام المنفعه ایران خدمت شایانی کرده اند با ارائه مدارک مبنی بر داشتن مقامات عالی علمی و متخصص در امورعا م المنفعه و تقاضای کتبی ورود به تابعیت ایران و تکمیل فرمهای مربوطه ملصق به عکس ، امضاء و اثر انگشت متقاضی و در نهایت تائید کارشناس و مدیرکل دفتر اتباع استان و ارسال به امور اتباع وزارت کشور.

4-اتباع خارجی که در ایران متولد شده اند به شرط: داشتن 18 سال تمام سن _ 5 سال اعم از متناوب یا متوالی در ایران ساکن بوده باشند_ از خدمت نظامی فراری نبوده باشند_ در هیچ مملکتی به جرائم مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند_ داشتن مدارک اقامتی معتبر_ تکمیل فرم های مربوطه ملصق به عکس ، امضاء و اثر انگشت متقاضی و در نهایت تائید کارشناس و مدیرکل دفتر اتباع استان و ارسال به امور اتباع وزارت کشو ر.