نسخه آزمایشی
Menuاصول پدافند غیر عامل

  •  افزایش  بازدارندگی
  •  کاهش آسیب‌پذیری
  •  تداوم فعالیت‌های ضروری
  • ارتقاء پایداری ملی
  •  تسهیل مدیرت بحران