نسخه آزمایشی
Menu

زارعی ، معاون اداره کل پدافندغیر عامل استان:

ساماندهی برق بازارهای سنتی کرمانشاه، اولویت پدافند غیر عامل در ماه های اخیر بوده است.

 

 

زارعی، معاونت اداره کل پدافند غیر عامل استان در جلسه روز گذشته که در فرمانداری کرمانشاه برگزار شد از پیگیری رسیدگی به وضعیت کابل های برق بازارهای قدیمی کرمانشاه در ماه های اخیر خبر‌ داد و گفت : با‌ توجه به این که بازارهای ضلع شرقی و غربی خیابان مدرس ( بازار زرگرها و بازار اسلامی ) از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی شهرمان می باشند، تمام تلاشمان را برای نگهداری این سرمایه های ملی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه ماهیت و هدف پدافند غیر عامل جلوگیری از بروز حوادث احتمالی است، وضعیت آشفته کابل های برق واحدهای صنفی را خطرناک توصیف کرده و ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که با همدلی همه جانبه از سوی اداره کل میراث فرهنگی، شرکت برق و سایر دستگاه ها، بتوانیم از بروز هر گونه خطر جلوگیری کنیم.

در پایان معاون پدافند غیر عامل استان از تشکیل کمیته پدافند غیر عامل در این خصوص خبر داد و افزود: طی هفته آتی به همراه تیمی متشکل از دستگاه های مربوطه و به محوریت فرمانداری کرمانشاه ضمن بازدید میدانی، زوایای مختلف طرح بررسی و اقدامات لازم انجام خواهد شد.