نسخه آزمایشی
Menu

درس های از پدافند غیر عامل

زنجیره‌ی فناوری اطلاعات صنعتی


در این درس به بررسی زنجیره‌ی فناوری اطلاعات صنعتی پرداخته می شود

رشد سریع فن‌آوری شیوه‌ی کسب و کارِ تولیدکنندگان و افراد حوزه‌های مختلف را نیز به سرعت تغییر داده است. فن‌آوری‌های مبتکرانه مانند iPad و سایر دستگاه‌های مشابه، امکان سیار بودن و تحرک بیشتری را در کارخانجات مختلف ایجاد کرده و بدین ترتیب به افراد حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات کمک می‌کند تا بهتر و راحت‌تر کار خود را پیش ببرند.
بهینه‌سازی دارایی‌های موجود و افزایش همکاری بین اپراتورها و افرادِ حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات با کمک ابزار ذکر شده کارایی سازمانی را افزایش داده و هزینه‌های مربوطه را کاهش می‌دهد؛ علاوه بر این‌ها گردش کار را نیز بهبود می‌بخشد.

زیرساخت‌هایی که به خوبی طراحی شده باشند نیز چابکی بیشتری را ایجاد می‌کنند و بدین ترتیب امکانِ ایجادِ تغییر آنی را برای سازنده فراهم می‌کنند تا بتواند به بازار و درخواست مشتریان پاسخ دهد.

از طرف دیگر فن‌آوری‌های امنیتی جدیدی که خطر تهدیدات سایبری و فیزیکی را کاهش می‌دهد محیط‌های کاری بهتر و امنیتِ بیشترِ اطلاعات را به همراه دارند.

یک شبکه‌ی صنعتی مقوله‌ی مهمی است که تمامی این نوآوری‌ها را با هم مرتبط می‌سازد. برای قرار گرفتن در این دایره‌ی مهم و رقابتی باید همواره زیرساخت‌های ارتباطی ایجاد کرد که موج جدیدی از بهینه‌سازی صنعتی را به همراه داشته باشد.

به عبارتی همواره باید برای رشد بیشتر برنامه‌ریزی کرد؛ باید زیرساختی ایجاد کرد که پیاده‌سازی و گسترش آن آسان باشد؛ همچنین در عملکرد طولانی‌مدت پاسخ‌گو باشد. البته فراموش نشود که متخصصانِ کارآمد نیز لازمند تا بتوان در لحظه‌ی وقوع مشکل به طور آنی آن را برطرف نمود.