نسخه آزمایشی
Menuحضور مدیرکل و اعضای شورای پدافند غیر عامل پدافند غیر عامل استان در نماز عبادی سیاسی جمعه


به مناسبت گرامی داشت هفته پدافند غیر عامل ، مدیرکل و برخی از اعضای شورای پدافند استان در نماز عبادی سیاسی جمعه حضور یافتند .