نسخه آزمایشی
Menu

مهندس بازوند در جمع پرسنل اداره کل پدافندغیرعامل استان:

توجه به پدافندغیرعامل یکی از راه های رسیدن به توسعه است.

استاندار كرمانشاه گفت:  توجه به پدافندغیرعامل یکی از راه های رسیدن به توسعه است.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛  مهندس هوشنگ بازوند در دیدار با مدیرکل و کارشناسان اداره کل پدافند غیرعامل استان با تاکید بر توجه هر چه بیشتر بر اهداف پدافند غیر عامل عنوان داشت: متاسفانه در بحث ملی توجه کمتری به مسئله پدافندغیرعامل می شود در حالی که توجه به آن یک امر واجب است و یکی از اولویتهای کشور است و بر این باورم که برای رسیدن به توسعه به حضور جدی پدافندغیرعامل به عنوان یکی از الزامات توسعه یافتگی نیاز داریم.

وي در ادامه افزود: در قرن21 بدون شک رویکرد و روش پدافندغیرعامل تغییر یافته و امروزه کشورهای امن و آرام جهان مانند سوییس یکی از راه های رسیدن به امنیت و آرامش را توجه جدی به پدافندغیرعامل می دانند و آن را در ذهن جامعه نهادینه کرده اند و ما هم باید در کشور و در استان این مسئله را جدی بگیریم.

وی اظهار داشت:اینکه تا چه اندازه ای در استان  به پدافند باید توجه شود وظیفه ای است که بر دوش پرسنل این اداره کل در استان نهاده شده است و هر چه بیشتر توجه  شود دستگاه های اجرایی نیز بیشتر آن را جدی می گیرند و این می تواند زمینه نهادینه شدن آن را فراهم کند.

مهندس بازوند گزارش گیری از دستگاه های اجرایی در خصوص اقدامات پدافندی را لازم دانست و گفت: باید بررسی کنید تا میزان رعایت اصول پدافندی در دستگاه های اجرایی مشخص شود چون زمانی می توانیم پدافند را فراگیر کنیم که ابتدا دولت آن را جدی بگیرد تا بتوانیم آن را  به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم.

استاندار به اهمیت و لزوم آموزش تاکیدكرد و گفت: اصول و اهداف پدافند باید در مدارس، دانشگاه ها و دیگر بخشهای جامعه آموزش داده شود تا مردم در جریان اهمیت و جایگاه آن قرار گیرند که این امر می تواند در پیشگیری و ایمن سازی جامعه در برابر برخی تهدیدات مثمر ثمر باشد.

همچنين در اين نشست، مدیرکل پدافند غیرعامل استان نيز با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پدافندغیرعامل خواستار حمایت بیشتر مدیریت ارشد استان از برنامه های این اداره کل شد و اظهار داشت: اقدامات انجام شده توسط  مجموعه پدافندغیرعامل استان به لحاظ اینکه بیشتر در بحث پیشگیری و تهدیدزدایی کارایی دارد کمتر برای جامعه محسوس و ملموس است ولی این مسئله باعث نمی شود که در به ثمر نشاندن اهداف پدافندغیرعامل ذره ای کم کاری و اهمال شود.

عليرضا حيدري افزود: حمایت های  جدی استاندار محترم باعث شده که انگیزه کار در بین همکاران بیشتر شود و این از باورمندی جناب آقای بازوند به مسئله پدافند حکایت دارد که امیدوارم بتوانیم دغدغه های ایشان را در امور پدافندی برطرف سازیم.

وي افزود:در زمینه آموزش و نهادینه کردن پدافند در بین جامعه برنامه های در دست اقدام داریم که از طریق آن بتوانیم اصول پدافندی را  بیشتر برای جامعه باز و تشریح کنیم و بتوانیم آن را به یک فرهنگ عمومی و به یک مسئله شناخته شده تبدیل کنیم.