+ 0 -
ADA
مناقصات عمومی
سرمايه گذار در قالب BOT براي رستوران استانداري


آگهی فراخوان نخست مناقصه عمومی یک مرحله ای استانداری کرمانشاه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای عمومی پروژه تعمیر و تجهیز فرمانداری شهرستان...

فراخوان نخست مناقصه عمومی     استانداری کرمانشاه در نظر دارد " انجام خدمات درون شهری و برون شهری خودروهای سواری ( امور خدمات نقلیه) " را تا پایان سال...

استانداری کرمانشاه در نظر دارد " توسعه آسانسورهای مجتمع استانداری کرمانشاه" را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط (حداقل رتبه 5 رشته ابنیه و رتبه...

استعلامات
استانداری کرمانشاه (کارفرما) در نظر دارد مطالعات توسعه ساختمان اداری فرمانداری شهرستان کرمانشاه را با توجه به نیازسنجی های آتی و در نظر گرفتن کلیه مقررات...

واحد تعداد مشخصات شرح کالا ردیف عدد 100 ASUS-H81M-K intel 1150 M/B 1 عدد 100 Intel...

استانداری کرمانشاه در نظر دارد طراحی و پیاده سازی پرتال استانداری را به شرکتی دارای صلاحیت و سابقه اجرائی کافی واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ...

استانداری کرمانشاه در نظر دارد فعالیت های پشتیبانی و خدماتی IT را به شرکتی دارای صلاحیت و سابقه اجرائی کافی واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ 95/02/30...

استانداری کرمانشاه در نظر دارد "خرید، نصب و راه اندازی پروژه جداسازی اینترنت از شبکه داخلی استانداری کرمانشاه و ساختمان های تابعه" از طریق استعلام بهاء...

مزایدات
استانداری کرمانشاه در نظر دارد اموال اسقاطی و خارج از رده را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا متقاضیان می‏توانند جهت کسب اطلاعات...